Kwaliteit van bijenproducten

Wanneer je bijenproducten gebruikt en/ of werkt met apitherapie, dan worden bijenproducten in algemene zin gebruikt door mensen die aan hun gezondheid willen werken. Gezondheid is misschien wel het belangrijkste wat wij als mens bezitten. Om weer gezond te worden is het daarom van belang om de allerbeste producten te nemen. Dit geldt altijd en dus ook bij het gebruik van bijenproducten. De kwaliteit en de bepaling hiervan is daarom uiterst belangrijk.

Kwaliteitsfactoren voor bijenproducten

Bij de kwaliteit van bijenproducten spelen verschillende factoren een rol. Je hebt kwaliteitsfactoren die in het algemeen voor de imkerij gelden. Je hebt ook kwaliteitsfactoren die per bijenproduct gelden. In de eerste plaats vinden wij het belangrijk dat de herkomst van de bijenproducten traceerbaar is en dat vast staat hoe de producten worden geproduceerd. Daarnaast spelen omgevingsfactoren een rol; waar staan de bijen?, is er last van gewasbeschermingsmiddelen?, is er variatie in de dracht? of vliegen bijen op monocultuur zoals koolzaad?
Bij de kwaliteit van bijenproducten spelen ook imkers een belangrijke rol. Je kunt denken aan vragen als: hoe werkt de imker?, welke bedrijfsmethode wordt toegepast?, hoe vaak wordt de kast schoongemaakt?, gebruikt de imker middelen tegen ziektes, en zo ja, welke zijn dat dan?

Interne en externe factoren die kwaliteit bepalen

We hebben dus te maken met interne en externe factoren die de kwaliteit kunnen beïnvloeden van bijenproducten. Daarnaast speelt ook de vitaliteit van bijen een grote rol. Alleen van gezonde bijenkasten kunnen hoge kwaliteit producten worden geoogst. Alles hangt dus met elkaar samen. De factoren die de gezondheid van bijen zelf bepalen, spelen dan ook bij de kwaliteit van de producten een belangrijke rol. Lees meer over de gezondheid van bijen en de factoren die hier invloed op hebben.

Kwaliteit per bijenproduct

Naast algemene factoren zijn er ook kwaliteitsfactoren per bijenproduct te noemen. Deze hebben met name betrekking op productiemethode, oogst en verwerking. Door afspraken met de imkers waarmee wij samenwerken vast te leggen in een samenwerkingscontract proberen wij deze individuele kwaliteitsfactoren te regelen. Ook onderwerpen wij de ingekochte bijenproducten aan een kwaliteitscontrole en laten wij geregeld bijenproduct specifieke controles uitvoeren door onafhankelijke laboratoria. Wij kiezen daarbij uiteraard voor state-of-the art, leidinggevende laboratoria op het gebied van bijenproducten, zoals FoodQS en Intertek.

[]