Bijenproducten: biologisch of natuurproduct?

Momenteel zijn bijenproducten en biologische bijenproducten verkrijgbaar. Maar wat is nu het verschil? Hoe kan een bij biologische honing maken? Of hoe kan een bij juist niet-biologische honing produceren? Is honing niet sowieso een biologisch product? Of kunnen we het enkel een natuurproduct noemen?

Natuurprouct

Bijen halen de basisstoffen voor het samenstellen van bijenproducten van bloemen, planten en bomen. Dit klinkt helemaal natuurlijk! Nu is het wel zo dat er gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden, herbiciden, fungiciden) in de voedingsbron van de bijen kunnen zitten. Daarnaast nemen ze tijdens hun vlucht ook vreemde, vaak minuscuul kleine, stofjes mee. Deze blijven aan de haartjes van hun vacht hangen. Het is dus wel degelijk mogelijk dat er stoffen in bijenproducten zitten, die er niet in thuis horen.

Bijenproducten voor de apitherapie

Als je producten gaat gebruiken in de apitherapie wil je zeker weten dat er geen sprake is van stoffen die niet in de producten thuis horen. Stoffen die niet in bijenproducten thuis k=horen noemen we contaminatie. Controle van de omgeving waarin de bijenvolken staan, handelingen binnen de imkerij die het risico op contaminatie verkleinen en ook controle van de producten die worden geoogst zijn uiterst belangrijk om contaminatie te voorkomen. Wij zorgen dan ook dat wij dit samen met de imkers waarmee wij werken in kaart brengen om zoveel mogelijk factoren onder controle te krijgen.

Biologisch volgens SKAL

Imkers krijgen vaak de vraag van consumenten: is jullie honing biologisch? Of de vraag: hebben jullie biologische producten?
Nederlandse honing mag biologisch genoemd worden als het afkomstig is uit een biologische imkerij, die door de certificeringsinstantie SKAL is goedgekeurd. De eisen die SKAL daarbij stelt zijn (deels) ook voor de apitherapie belangrijk. Maar, zijn op lange na niet genoeg. Deze hebben namelijk grotendeels enkel te maken hebben met de omgeving waarin de bijen staan en het materiaal dat voor de woonomgeving van de bijen wordt gebruikt. Om de kwaliteit van bijenproducten binnen de apitherapie te garanderen zijn er ook belangrijke eisen aan oogstmethode, verwerking en opslag. Vandaar dat wij met het huidige label biologisch binnen de apitherapie niet heel veel kunnen.

[]